Мемофиш. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация – Финална пресконференция

Paralel-SilistraНовини

На 6 декември, Никулден беше проведена финалната пресконференция  по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – България.

Освен журналисти, в нея участваха и представители на всички институции, станали част от дейностите, както и съмишленици на проектната идея: съвместно българо-румънско устойчиво управление на трансграничното културно-историческото наследство. 

Партньорите по проекта показаха богатата база данни, резултат от  антропологичното теренно изследване на наследството на рибарските общности от двете страни на река Дунав. Бяха атрактивно представени промоционалните туристически маршрути, организирани и апробирани в различни варианти – за младежи, семейства и големи групи и публикувани на https://memofish.eu.  В края на пресконференцията, д-р Диана Бебенова-Николова представи сигналното издание на проектните идеи на трансграничната общност за съвместно управление на културно-историческото наследство, събрани по време на дискусии с повече от 170 участници. 

Финалната пресконференция, реализирана точно на Никулден, даде емоционален завършек на основните дейности по проекта, който демонстрира, че икономическата полезност може да се съчетае със защита на средата чрез развитие на трансгранични туристически продукти, основани на дунавското рибарско наследство.