ИНТРО

“Паралел Силистра” накратко

Имаме
0
годишен опит в развитието на гражданското общество и неформалното образование
Обучихме над
0
учители за преподаване на теми от Глобалното образование в мултикултурната класна стая
Възпитахме над
0
деца и младежи от различни етноси в по-толерантно и анти-дискриминационно поведение
Привлякохме над
0
БЪЛГАРСИ И РУМЪНСКИ МЛАДЕЖИ В ТРАНСГРАНИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ
ИНТРО

“Паралел Силистра” накратко

Имаме
0
годишен опит в развитието на гражданското общество и неформалното образование

Обучихме над
0
учители за преподаване на теми от Глобалното образование в мултикултурната класна стая

Възпитахме над
0
деца и младежи от различни етноси в по-толерантно и анти-дискриминационно поведение
МИСИЯ

Към какво се стремим


Нашата организация обединява експерти, съмишленици, и доброволци, работещи за развитие на общността в областите: спазване на човешките права и равенството между половете, евроинтеграция и международно сътрудничество, насърчаване на икономическата активност и устойчиво развитие.

 
МИСИЯ

Към какво се стремим


Нашата организация обединява експерти, съмишленици, и доброволци, работещи за развитие на общността в областите: спазване на човешките права и равенството между половете, евроинтеграция и международно сътрудничество, насърчаване на икономическата активност и устойчиво развитие.

Екип

Кои сме ние


Иванка Янкова


Тренер и преподавател

Моазес Джевдет


Тренер, експерт информационни услуги


Екип

Кои сме ние


Цветелина Манолова


тренер и преподавател

Христина Георгиева


Тренер

Борислав Ганев


Експерт IT

Моазес Джевдет


Тренер, експерт информационни услуги

Иванка Янкова


Тренер и преподавател

ДЕЙНОСТИ

Какво правим


Семинари и тренинги


Разработваме, организираме и провеждаме семинари и тренинги в сферата на неформалното образование за всички възрастови групи.

Иновативни проекти


Инициираме и реализираме иновативни проекти, насочени към личностно развитие и социализация на децата и младежите и за възпитаване на европейски ценности.

Образователна интеграция


Подпомагаме образователната интеграция на деца и младежи, чийто майчин език е различен от българския.

Партньорски мрежи


Изграждаме партньорски мрежи с други сродни организации на национално и международно ниво за реализиране на кампании, младежки обмени и трансгранични проекти.

ДЕЙНОСТИ

Какво правим


Семинари и тренинги


Разработваме, организираме и провеждаме семинари и тренинги в сферата на неформалното образование за всички възрастови групи.

Иновативни проекти


Инициираме и реализираме иновативни проекти, насочени към личностно развитие и социализация на децата и младежите и за възпитаване на европейски ценности.

Образователна интеграция


Подпомагаме образователната интеграция на деца и младежи, чийто майчин език е различен от българския.

Партньорски мрежи


Изграждаме партньорски мрежи с други сродни организации на национално и международно ниво за реализиране на кампании, младежки обмени и трансгранични проекти.

Партньори

С кого работим


Партньори

С кого работим