Услуги

Ефективни презентации


  • Connector.

    Обучение

    “Трите тайни на въздействащото представяне”


Съдържанието на обучението е изградено върху три основни теми:

  • Какво прави едно представяне въздействащо?
  • Как да разработим запомняща се презентация?
  • Как да презентираме въздействащо?

Обучителите използват интерактивни методи за учене чрез правене и преживяване. Особено ефективно е упражнението за групово разработване и демонстриране на презентация. При него тренерите първо филмират представянето, а после фасилитират дискусия върху демонстрираното вербално и невербално поведение