УСЛУГИ

Дипломат в класната стая


  • Connector.

    Обучение

    “Как да бъдем дипломати в мултикултурната класна стая”


Водени от разбирането, че учителят трябва да може да излезе от монокултурния си светоглед и да види реалността през очите на другите култури, ние предлагаме три дневен модул за интеркултурно обучение. Нашият тренинг развива необходимите умения и професионалне капацитет, така че учителят да стане “дипломат” в отношението си към децата от различен етнически произход.