Лошите управници се избират от добри граждани, които не ходят на избори.

Джордж Джийн Нейтън

Участници

147 младежи ще приложат на практика демократичните принципи на местно ниво

Онлайн кампания

Онлайн кампания за Деня на българската община и анкета с он-лайн въпросник за оценка с участвали 100 респондента. Проведен онлайн конкурс и излъчени най-добри проекти и раздадени награди

Дигитални истории

В края на проекта ще имаме публикувани 5 дигитални истории, 10 поста в социалните медии, публикувани 2 прессъобщения и пресконференция в клуба на БТА в Силистра.

Всеобща декларация за правата на човека
Всеки човек има право да участва в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители.
Член 21, ал. 1