Лошите управници се избират от добри граждани, които не ходят на избори.

Джордж Джийн Нейтън

Участници

147 младежи ще приложат на практика демократичните принципи на местно ниво

Онлайн кампания

Онлайн кампания за Деня на българската община и анкета с он-лайн въпросник за оценка с участвали 100 респондента. Проведен онлайн конкурс и излъчени най-добри проекти и раздадени награди

Дигитални истории

В края на проекта ще имаме публикувани 5 дигитални истории, 10 поста в социалните медии, публикувани 2 прессъобщения и пресконференция в клуба на БТА в Силистра.

Инициативата „Демокрация в действие“ се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).