ПРОЕКТ

Активни!


  • Connector.

    Финансираща институция

    Програма Еразъм+, Център за развитие на човешките ресурси, България, Договор 2022-1-BG01-KA210-YOU-000083772

  • Connector.

    Партньори

    СНЦ “Паралел-Силистра”, България (водещ партньор) – www.paralel-silistra.net; Асоциация “Креатива”, Испания – https://asociacioncreativa.org; Европейски институт за активно гражданство “За гражданите”, Португалия – https://forcitizens.org; и Асоциация “Bosco Angimbe”, Италия-https://boscoangimbe.wixsite.com/boscoangimbe .


Четирите неправителствени организации ще работят в партньорство за повишаване компетенциите на 8 младежки работници и 16 доброволци. Обучените младежи ще предадат знанията си и ще активират 60 други млади хора, които ще инициират местни събития с общо 400 участници в кампанията „16 ДНИ НА АКТИВИЗЪМ“. Участниците ще публикуват свои 8 дигитални истории, демонстрирайки отговорност към природата и обществото и активно гражданско поведение.
Така партньорските организации ще активизират млади хора с по-малко възможности, от отдалечени и селски райони или изправени пред социална изолация. Те ще ги насърчат да работят с местните власти и да се включат в решаването на проблеми на местно ниво.
Посети официалния сайт