“Да си измиеш ръцете от конфликта между силните и слабите означава, че си на страната на силните, а не че си неутрален.”

Пауло Фриер

Граждански организации

Ще си партнираме с 10 граждански организации за организиране на кампании за защита правата на човека

Младежи

Ще насърчим участието на 60 младежи

Никобюджетни кампании

Как можем да организираме и проведем нискобюджетни кампании за защита правата на човека

Член 1
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА