ПРОЕКТ

Mеждународна кампания „All equal, all different”


 • Connector.

  2010-2011

 • Connector.

  Финансираща институция

  Съвет на Европа

 • Connector.

  Партньори

  Европейски информационен център, Велико Търново.


През 2010 г. СНЦ «Паралел – Силистра» реализира проект “Интеркултурна разходка по улиците на Европа”като част от кампанията. Целевата група са деца от Силистра, които участваха в дейности, насърчаващи междукултурното сътрудничество и възпитаващи в демократични ценности.