Публична покана с две обособени позиции

Paralel-SilistraПрофил на купувача

Обособена позиция1: Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния Обособена позиция2: Проучване на (публични/ обществени) политики … Прочети повече