Нови идеи за управление на трансграничното културно наследство

Paralel-SilistraНовини

Повече от 5 нови идеи за управление на трансграничното културно наследство бяха дискутирани по време на академичната дискусионна сесия под наслов “Културата има значение!”, която се проведе на 18.10.2019г . Събитието се реализира в партньорство между Филиал Силистра на Русенския университет и Сдружение „Паралел-Силистра“. То привлече вниманието  на 47 участника от над 10 институции, представители на местната власт и неправителствени организации.

В края на дискусията бяха предложени проектни идеи за по-широко използване на дигитализацията за представяне на обекти на културно-историческото наследство в трансграничния регион, така че да се даде възможност на различни групи по интереси: рибари, велосипедисти, ученически и туристически групи достъпно и лесно да планират екскурзии в региона по река Дунав. Румънските колеги също подкрепиха ентусиазирано тези предложения и гарантираха своето партньорство.

Дискусията е  част от проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Разкази за дунавската цивилизация“ с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България.