Дунав на поколенията

Paralel-SilistraНовини

„Одата на радостта“ огласи конферентната зала на Художествена галерия – Силистра, където на 31 май от 16 часа в се проведе музикално-информационно събитие под надслов „Дунав на поколенията“. Организаторът СНЦ „Паралел – Силистра“, в партньорство с младите артисти от Центъра за музика и изкуства „Мегатон“ и El Force, представи успешни модели за опазване и валоризиране на европейското културно-историческо наследство в Дунавския регион. Неусетно минаха трите панела с проекти, подчинени на главните тенденции в дунавските проекти – екология, местен бизнес и култура. За цялостното преживяване на събитието като част от културния майски афиш допринесоха артистите на „Мегатон“ и El Force, като много от гостите отчетоха, че за първи път присъстват на толкова „иновативен“ информационен ден.

Събитието “Дунав на поколенията”, се финансира по проект „МЕМОФИШ.  Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“ и  цели да насърчи участниците да споделят своите препоръки към регионалната власт за по-добро управление на това богатство. В тази връзка гостите на събитието попълниха анкети, които ще бъдат обобщени от организаторите и представени пред силистренци в навечерието на Никулден.   Още 2 подобни прояви ще бъдат проведени до края на календарната 2019, така че да бъдат обхванати общо 150 души от българо-румънския регион по Дунав. Събраните и анализирани предложения ще бъдат публикувани и представени на съответните институции в България и Румъния през октомври-ноември 2019.

Успешните 9 модела, които бяха дискутирани по време на проявата “Дунав на поколенията” са малка част от реализираните проекти в Дунавския регион. Всички те са подробно описани в разработения документ “КУЛТУРАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ!”, който представя Европейската политика за съхраняване и опазване на културно-историческото наследство в региона на река Дунав (2010 – 2020) – територия, която е  една пета от ЕС и където живеят повече от 100 млн. души. Докладът е част от проект  „МЕМОФИШ.  Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 –2020 г. и е разработен от ФРМС Консулт ЕООД в качеството му на подизпълнител.