ЕМЕ: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!

Paralel-SilistraНовини

В началото на май стартират редица от информационни дни за представяне на постигнатите резултати по проекта „ЕМЕ: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!“, Финансиран по програмата Еразъм + ключово действие 2 – съвет за иновации и обмен на добри практики.

Изпълнява се в пет държави от пет партньорски организации:

  1. Национална асоциация на младежките координатори (Литва); 2. Център за инициативи към ЮНЕСКО (Полша); 3. Община Валонго (Португалия); 4. СНЦ “Паралел – Силистра” (България); 5. СНЦ “Рубеум” (Испания).

На този етап вече сте завършили обсъждането на най-добрите практики и иновации за младите хора (обучения, стажове, практики, доброволчество и други). Разработихме модел за работа с младежи, който се събира по време на младежки обмен в Толедо, Испания. Участниците в обучението представят своите мнения, оценки и препоръки, които да помогнат за адаптиране на общ модел за подкрепа на заетостта сред младите хора. Описанието и характеристиката на предложения модел ЕМЕ можете да изтеглите от тук.

По време на първия информационен ден на 15.05.2019г. бяха дискутирани следните документи и изводи:

– Препоръки към местните и регионални власти за политиката за заетост на младите хора

– Разработена и тествана единна методология “нов начин!” за развиване на мехи умения за пригодност за заетост, насърчаване на предприемачеството, укрепване на компетенциите за организиране и провеждане на качествени трудови практики и доброволческа дейност.

– Подготвени наставници, които ще работят за развитие на необходимите компетенции на младите хора;

– Подготвен работен модел, основан на методологията за неформално образование, който ще бъде представен и включен в политиката за младежта на местно ниво.

Проектът стартира през юни 2017 г. и завършва в началото на юни 2019 г. Въодушевени от постигнатите резултати, експертите на СНЦ “Паралел-Силистра”, вече разработват нов проект за развитие на уменията на младите хора.