Обучение "Превенция и управление на риска при провеждане на младежки събития"

Paralel-SilistraНовини

СНЦ “Паралел Силистра” разработи и проведе ново обучение на тема: “Превенция и управление на риска при провеждане на младежки събития” .  То беше инициирано от Ученическия парламент и Община Силистра във връзка с подготовката на Национална младежка среща на тема ” #БОС- Бъди, Опази, Съхрани …..себе си”, която ще се състои от 19 до 21 април 2019 г.

Заедно с младежите работихме по три основни теми: “Дефиниране на риска и рискова ситуация”, “Определяне на възможни рискови ситуации. Политика за превенцията”, “Организиране и управление на младежко събитие”. Модератори бяха д-р Диана Бебенова и психологът Елка Йорданова. За логистичната организация отговаряше Моазес Джевдет. Предвид значимостта на планираното събитие,  тренерите имаха важната задача да развият такива знания и умения в участниците, че младите организатори да успеят да реализират запомнящо се събитие и да осигурят безопасна среда на гостите.

Така в професионалното портфолио на нашата организация влезе записахме още една професионално и интригуващо разработена тема за обучение.