Публична покана по проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“

Paralel-Silistra

Публична покана по проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния … Прочети повече