Supporting youth in their projects

Paralel-SilistraНовини

През юли 2018 стартира новият ни проект по Програма Еразъм + «Supporting youth in their projects», 2018-1-PL01-KA105-050386 който предвижда младежки обмен и обучения в град Висла, Полша. За изпълнение на проектните дейности СНЦ „ Паралел-Силистра“ е партньор заедно с организации, представители на: Полша, Румъния и Словакия.
Вече е сформирана Силистренската група от трима младежи, които ще участват в младежкия обмен от 22 до 28 юли в Полша. Нашите участници ще представят младежките проекти на СНЦ „ Паралел-Силистра“ . Те ще разработят проектни идеи за нови инициативи, които ще стартират през септември 2018. Очаквайте информация за тяхното представяне.