Международен ден срещу фашизма и антисемитизма

Paralel-SilistraUncategorized @bg

Кристалната нощ

(изявление на мрежата от неправителствени организации No Hate Speech Network /” Без реч на омразата”  към Съвета на Европа)

На 9 ноември се отбелязва денят на антиеврейския погром Kristallnacht (Кристалната нощ) през 1938 г. През онази нощ прозорците на притежаваните от евреи магазини, сгради и синагоги са разбити. Около 30 000 мъже евреи са арестувани и изпратени в местните затвори и концентрационни лагери. Събитието се счита за повратен момент в преследването на еврейския народ, което завършва с Холокоста, когато 6 милиона евреи, 500 000 роми и други „врагове на нацисткия режим“ (LGBTQI, хора с увреждания, различни религиозни малцинства) са убити.

Как започват зверствата?

“Кристалната нощ” показва, че зверствата не започват с концентрационни лагери, а  с реч на омразата и престъпления от омраза. За съжаление антисемитизмът и фашизмът не напускат Европа и след края на Втората световна война. Днес расистките групи са широко разпространени и продължават да извършват престъпления от омраза срещу еврейската общност, мигрантите, мюсюлманите, ромите, LGBTQI, хората, живеещи с увреждания, и други. (https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust)

COVID-19 и антисемитизма

Забелязва се, че антисемитската реч на омразата се засилва след избухването на COVID-19. Тя се подклажда от конспиративни теории, фалшиви новини и онлайн информация. Тревожното е, че неотдавнашното проучване в целия ЕС за антисемитизма показва голямо несъответствие между възприятията на широката общественост и евреите за антисемитизма.  Агенцията за основните права (FRA) съобщава, че 90% от евреите считат, че антисемитизмът се увеличава срещу само 36% от широката общественост . В допълнение, проучването на FRA разкрива, че всеки трети човек избягва да посещава еврейски събития или обекти, защото не се чувства в безопасност.

Позиция на мрежата No Hate Speech Network

Мрежата No Hate Speech Network (” Без реч на омразата” )  е дълбоко загрижена от нарастващата ксенофобия и религиозна нетърпимост. Тази негативна тенденция е особено силно насочена към еврейската и мюсюлманската общност в Европа. Ние насърчаваме докладването и разследването на ксенофобски инциденти.

Призоваваме политиците да инвестират в образованието на младите хора в областта на правата на човека.  Младежите трябва да могат да противодействат на негативните разкази и стереотипи. Те трябва да изготвят и прилагат закони, които защитават маргинализираните групи от насилие. Ефективната борба срещу фашизма, антисемитизма и всяка форма на религиозна дискриминация е от съществено значение, ако искаме да живеем в разнообразни и мирни общества.

източник: https://nohatespeech.network/statement-on-the-international-day-against-fascism-and-antisemitism/

( СНЦ “Паралел-Силистра” е част от мрежата неправителствени организации No Hate Speech Network)