Финална пресконференция по проект „Време да бъдем активни“

Paralel-SilistraUncategorized @bg

В периода от юни до края на октомври 2020, проектът „Време да бъдем активни“ подкрепи 7 граждански организации (читалища, настоятелства, НПО) от област Силистра и 3 от Софийска област да включват в своите дейности млади хора и да организират кампании в защита правата на човека и неодобрение на публични изказвания, използващи омраза или агресия спрямо различни малцинства. В тези инициативи участваха над 200 души, а в организирането и рекламата на самите дейности се включиха над 70 младежи.

Активните дейности започнаха през юни, когато ние от СНЦ „Паралел Силистра“  и Европейският информационен център – Велико Търново, подготвихме  6 местни граждански организации да разработят и реализират модели за иновативни, нискобюджетни кампании.  Това се случи по време на обучението  „Модел на местни кампании в подкрепа правата на човека и антидискриминацията“ . А след това участниците планираха и проведоха следните кампании за защита правата на човека и срещу дискриминацията, с включване на млади доброволци:

  • СНЦ „Информационен център“ – Ситово, Община Ситово – „Заедно за нашата гора“
  • НЧ Родина -1941, с. Голеш, община Кайнарджа – „Да посеем бъдеще“;
  • СНЦ „Жените от с. Искра“ , Община Ситово – „Силата на жените от селските райони“ ;
  • НЧ „Доростол – 1870“ , гр. Силистра – „Визуализирай правата на човека“;
  • НЧ „ Н.Й. Вапцаров“ Тутракан – „Всеки има право да се развива“ ;
  • НЧ „Просвета – 1944“ с. Черник, община Дулово – „ Правата на човека – майчин език“ ;
  • НЧ Й. Йовков“ гр. Алфатар – „ Правата на човека – Без омраза“ .

По настоящем ефектът от кампаниите се оценява от Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи – София”. Тази организация ще популяризира опита на читалищата на национално ниво и ще насърчи  други граждански сдружения да го приложат. Така проектът ще активизира над 10 граждански организации, ще включи 100 младежи в кампании за защита на необлагодетелствани групи от населението, ще увеличи броя на хората, неодобряващи агресивни изказвания срещу малцинствата и ще съдейства за намаляване на социалните различия в Европейското икономическо пространство .