Последна информационна среща „Еразъм+ на живо в област Силистра“

Paralel-SilistraUncategorized @bg

На 28 октомври се проведе нашата последна информационна среща за кампанията #Timetomove2020 под наименованието „Еразъм+ на живо в област Силистра“.

Участниците редиха пъзели, представящи снимки/ фотоси от предишни проекти по Еразъм+, в които са участвали младежи от област Силистра. След това те се запознаха с възможностите за виртуални и реални младежки обмени, и функциите на Европейския корпус за солидарност.