„Без омраза“ – подкрепа за толерантността

Paralel-SilistraUncategorized @bg

През месец октомври Читалище „Йордан Йовков“, гр. Алфатар стартира кампания за насърчаване на толерантността и антидискриминация под надслов „Без омраза“. Активистите на читалището се запознаха с интерактивни методи за представяне правата на човека и иницииране на дискусии върху тях. А младежите съвместно с местното основно училище „Хр. Ботев“ ще организират различни прояви за децата, свързани с 16 ноември – Международния ден на толерантността. Така ще бъде продължена кампанията на читалищните дейци- част от проекта  „Време да бъдем активни“, който насърчава гражданските организации (читалища, настоятелства, НПО) да включват в своите дейности млади хора и да организират кампании в защита правата на човека.