Да говорим за Европа

Paralel-SilistraUncategorized @bg

В периода от 19 до 23 октомври студенти-бъдещи преподаватели по български и английски език участваха в кампанията #Timetomove2020. Заедно с преподавателката си по английски език д-р Диана Бебенова-Николова те използваха специализирани визуални материали и разработиха свой разказ за европейските ценности.

А след това, те се запознаха с възможностите  по програма Еразъм плюс, чрез които може да се натрупа опит като доброволец, да се пътува в чужбина с цел дългосрочно или краткосрочно обучение, да се участва в международен проект или да се придобие професионален опит.