Еразъм+ на живо в област Силистра

Paralel-SilistraUncategorized @bg

„Време за движение“ /#timetomove2020/ е наименованието на ежегодната кампания, която се провежда в целия Европейски съюз. Целта на поредицата от събития е да се покажат постиженията на най-голямата европейска Програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg , на Програма „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности. Информационните дейности се финансират от Центъра за развитие на човешките ресурси.

В Силистра инициативите са под мотото „Еразъм+ на живо в област Силистра“. Нашата организация СНЦ „Паралел Силистра“ www.paralel-silistra.net като Евродеск информационна точка има амбицията да срещне младежи-участници в Еразъм+ с техни връстници и да насърчи нови младежки мобилности. На 16 октомври такава среща осъществихме в партньорство с Областен информационен център – Силистра и ЕГ „Пейо Яворов“. Вижте снимки от събитието.