Читателски кът „ Време да бъдем активни“

Paralel-SilistraНовини

На 7 октомври стартира нощта на литературата в Силистра. Нашият партньор читалище „Доростол – 1870“  ще се включи в  инициативата и като част от своята кампания по правата на човека ще обособи читателски кът „Време да бъдем активни“. Проектът със същото наименование, изпълняван от нашата организация „Паралел-Силистра“ ще дари литература, свързана с правата на човека и Европейските ценности и така ще обогати Читалищната читалня.

По време на нощта на литературата младежите от фолклорната формация към читалището ще прочетат и представят чрез свои творби  откъси от Всеобщата декларация на правата на човека на ООН. Така ще бъде продължена кампанията на читалищните дейци под надслов „Визуализирай правата на човека“ https://paralel-silistra.net/

Проектът „Време да бъдем активни“ насърчава гражданските организации (читалища, настоятелства, НПО) да включват в своите дейности млади хора и в кампании в защита правата на човека ще събере и неодобрение на публични изказвания, използващи омраза или агресия спрямо различни малцинства. Той се изпълнява от  СНЦ “Паралел-Силистра” и е подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез  Фонд Активни граждани България https://www.activecitizensfund.bg.