Новата кампания „Силата на жените в селските райони“!

Paralel-SilistraНовини

Организатори на кампанията са СНЦ „Сдружение на жените „ с. Искра и СНЦ „Информационен център – Ситово“.

Под мотото „Силата на жените в селските райони“! те ще отбележат Международния ден на жените в селските райони – 15- ти Октомври. На този ден обръщаме внимание към правата на жените и тяхната роля за развитието на икономиката, производството и сигурността на храните. Инициативата започва по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година в Пекин, когато на фокус се поставя проблема за премахване на всякакви форми на дискриминация спрямо нежната половина от човечеството.

Кампанията в с. Искра е част от проекта „Време да бъдем активни“, който се реализира от СНЦ „Паралел – Силистра с финансовата подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg

Каним всички жени, които имат желание да се включат в планирания Благотворителен базар , който ще се проведе в двора на училище „Стефан Караджа“- с. Искра на 25.09.2020 година от 17.00 часа. Може да се включите , с каквото пожелаете – кулинарни изделия, предмети, които считате, че не са ви нужни, но могат да бъдат в полза на някой друг, канцеларски материали, учебни пособия, сувенири и други.

Набраните средства ще бъдат предоставени на ОУ „Стефан Караджа“ – и ЦДГ „ Мир“ за закупуване на дигитална техника.

Ако вие или вашата организация желае да организира нискобюджетна кампания, посветена на правата на човека, моля пишете ни на office@paralel-silistra.net. Ще ви помогнем!

ОЧАКВАМЕ ВИ!