Стартира още една кампания

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

Читалище „Доростол – 1870“ в Силистра също се присъединява към проекта „Време да бъдем активни“, изпълняван от нашата организация „Паралел-Силистра“. Читалищните дейци решиха и те да стартират кампания с включване на младежи под надслов „Визуализирай правата на човека“.

Първата инициатива ще се проведе на 14 септември в Читалищната читалня. Това обичано място за четене беше наскоро обновено с нови мебели, а фондът беше допълнен с повече от 2131 книги, на български класици и световни творци, енциклопедии, речници, специализирана литература и списания, дарени от родолюбиви силистренци за новата читалня.

Събитието ще събере младежите от фолклорната формация към читалището и ще ги провокира с танци и рисунки да представят правата на човека, описани във Всеобщата декларация на правата на човека на ООН. Инициативата се посвещава на Международния  ден на демокрацията 15 септември.

 Проектът „Време да бъдем активни“ насърчава гражданските организации (читалища, настоятелства, НПО) да включват в своите дейности млади хора и в кампании в защита правата на човека ще събере и неодобрение на публични изказвания, използващи омраза или агресия спрямо различни малцинства.