„Академия Вираго“ – три дни – три креативни форми на обучение

Paralel-SilistraНовини

Първото обучение „Разработване и изпълнение на младежки европейски проекти“ по програмата на „Академия Вираго“ е вече факт!

 От 31 август до 2 септември 2020 то събра 17 млади жени и момичета от област Силистра. Всички те демонстрираха лидерски качества и амбиции, което ги прави истински жени ВИРАГО – думата  е с латински произход и означава „жена, която демонстрира героични качества“.

Тренингът, организиран от СНЦ „Паралел-Силистра“, им предложи три креативни начина за учене в три дни. През първия ден тренерите използваха дискусионна, интерактивна форма за усвояване на нови знания от областта на управлението на проектния цикъл. През втория участниците работиха в екипи с много забавни физически игри на открито. А през третия организаторите използваха дистанционна форма на обучение за разписване на формуляр за кандидатстване с проекто-предложение.

След обучението младите жени – ВИРАГО могат успешно да анализират проблеми, да намират решения, да ги разработват в проекти и да кандидатстват за финансиране. Поздравления за успеха!

Тренингът е част от международния проект VIRAGO, който е финансиран от програма ЕРАЗЪМ+. В продължение на 12 месеца жени на възраст 18-29 години ще преминат през серия от обучения и инициативи на „Академия Вираго“ .  А след това ще участват в обменни групи за изграждане на партньорски мрежи за подкрепа. Този модел за сътрудничество е в контекста на Младежката стратегия на ЕС 2019-2027. В проекта участват организации и институции от Румъния, България, Италия, Испания, Турция и Естония.

Поради засиленият интерес СНЦ „Паралел-Силистра“ ще организира и допълнителни сесии на същото обучение. Можете да заявите вашето участие на: на office@paralel-silistra.net