"Без омраза" – моменти от кампанията в Тутракан

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

Тази седмица младежите от Тутракан – доброволците от читалище „Н. Вапцаров“ заедно с децата от ЦНСТ “Мечта” дискутираха проявите на дискриминация и грубост в интернет.

Акцентът падна върху езика на омразата, защо се използва и как реагираме. Участниците споделиха преживени горчиви моменти от интернет и решиха да насърчат съучениците си да публикуват постове, но без омраза.

Използвайки интерактивните игри от ръководството „Компас“ за обучение по правата на човека, младежите – фасилитатори приложиха интересен и въвличащ подход. Всеки участник написа по 3 желания, които бяха поставени в обща „Кутия на желанията“. А после всеки изтегляше по едно листче и по написаното желание трябваше да отгатне неговия автор. Съпоставката на различните желания се оказа интересна за всички.

„Всеки има право да се развива и да участва в живота на общността без всякаква дискриминация”  е кампания посветена на 70 години от подписване на Европейската конвенция за правата на човека. Последното събитие от кампанията е благотворителен концерт, в който децата от ЦНСТ “Мечта” ще участват активно.

Инициативата е в рамките на проект “Време да бъдем активни”, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg