Стикери за кампанията

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

Младите доброволци от с. Голеш, които организират кампания за отбелязване 12 август – Деня на грамотността, разработиха свой стикер за събитието. Заедно те дискутираха и се съгласиха върху пет причини, поради които трябва да се учи. Изразиха ги на табло, което ще предоставят на читалището, така че да могат всички да го разгледат, прочетат и размислят върху цитатите, в полза на “ходенето на училище”л

Заедно те разписаха и покани за събитието Ден на грамотността, които раздадоха на свои познати -ученици и на млади майки, които все още не са завършили средното си образование.

Инициативите са  част от проекта „Време да бъдем активни“, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg.