Кампанията по правата на човека в Тутракан набира скорост

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

Младите самодейци от читалище „Н. Вапцаров“ – гр. Тутракан са убедени, че „всеки има право да се развива и да участва в живота на общността без всякаква дискриминация” . Това е и мотото на кампанията, която те и техните читалищни ръководители организират в чест на 70 години от подписване на Европейската конвенция за правата на човека. Инициативата е в рамките на проект “Време да бъдем активни”. Проектните дейности се реализират с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg

“Всеки има право да се развива”

Вниманието на 10-те младежи е насочено към децата от Центъра за настаняване от семеен тип „Мечта“. Водени от желанието си да помогнат за развитието на детския потенциал, те окуражават тийнейджърите да станат артисти.  да се изявят и те на сцена. Ето какво ни разказват организаторите.

„Срещата много ни развълнува. Първо разходихме децата и менторите из всички зали. Показахме им нашата дейност и най-вече сцената, на която се надяваме и те да се изявят, както толкова много други деца.”

“После на студен чай и бисквитки в парка ТФ “Дунавска младост”, ние от Клуб за съвременни танци “Dance Dreamers” им представихме част от нашите танци. Така предизвикахме още повече интереса им за развитие и изява. Накрая обсъдихме предложения за съвместна работа по общ концерт.“

Как ни помага “Компас”

„За всяко сътрудничество е нужно разбиране и приемане на другия. В помощ в този процес бе играта „Силата на цветята“ от помагалото за обучение в човешки права „Компас“. Образуваха се няколко групи, като във всяка участваха деца от центъра и от самодейците. На плочите в парка изникнаха тебеширени цветя, в които са разписани идеи какво е нужно, за да може един човек да се чувства като пълноценно човешко същество. Например за основното ни оцеляване ние всички трябва да имаме храна и вода, сън и въздух. Нуждаем се също и от безопасност: лична и финансова сигурност и добро здраве. Необходими са ни и любов и чувство за принадлежност: приятелство, интимност и семейство. Трябва ни също и самочувствие: да се усещаме приети и ценени от другите и да чувстваме, че можем да развием пълния си потенциал като личности.“

Радостта да бъдеш приет

„Денят мина неусетно. Обещахме си следваща среща да се състои на 03 август, отново на открито, като една от целите ни ще е да анализираме резултатите от играта, да помислим над тях и да дискутираме на достъпен език за правата на всеки човек. Надяваме се на финала на кампанията през септември да реализираме общ концерт на сцената на нашето читалище, с който да се поздравим и изживеем радостта да си приет.“