Предложение за международно обучение за млади жени

Paralel-SilistraНовини

Нашата организация СНЦ “Паралел-Силистра” участва като партньор по проект VIRAGO – “Младежки дневен ред 2027 – Овластени млади жени с усещане за европейски ценности”. Инициативата се финансира от програма Еразъм + в частта Европейска програма за младежи 2019. Проектът насърчава регионалните партньорства и по-широкото гражданско участие на млади жени на възраст от 18 до 29 години от 5 държави-членки на ЕС – България, Естония, Италия, Румъния и Испания и 1 страна кандидатка – Турция.

С тази апликационна форма https://docs.google.com/forms/d/1JowvlbvL9hbBiWQpPtaqayYuzQ10kJaneO0WIGT41AQ/edit стартираме една от основните дейности по проекта, а именно проучване за „Подбор на млади жени лидери – обучители“

Търсим активни млади жени на възраст от 18 до 29 години, които могат да вдъхновят бъдещите поколения и да допринесат за развитието на нашето общество. Ако искате да бъдете част от европейския проект VIRAGO, попълнете този формуляр и ние ще се свържем с вас. Моля, обърнете внимание, че нашият проект отговаря на изискванията за опазване на личните данни (GDPR) както на равнище ЕС, така и на национално ниво. Ние напълно ще уважим вашата лична информация съгласно изискуемите разпоредби.

В случай, че сте избрани, ще участвате активно както на национално, така и на международно ниво. От вас се очаква да допринесете за изграждане на чувство за европейско гражданство и споделени ценности сред целевата група на нашия проект – млади жени на възраст от 18 до 29 години. Чрез вашето ценно сътрудничество ще инициираме партньорства и ще насърчим по-широко гражданско участие на младите жени в демократичното общество.

Краен срок за изпращане на кандидатура: 26 юни 2020 г.
Ако имате въпроси, пишете ни на: office@paralel-silistra.net
Попълнете апликационната форма на: https://docs.google.com/forms/d/1JowvlbvL9hbBiWQpPtaqayYuzQ10kJaneO0WIGT41AQ/edit

Екип на проект VIRAGO