В навечерието на 8-ми март

Paralel-SilistraНачална страница, Новини

Проектът “VIRAGO” и младите жени

Какво означава „VIRAGO“?

Думата идва от латински език и означава „жена, която демонстрира героични качества“. В този смисъл новият ни международен проект VIRAGO  ще изследва ролята и статута на младите  жени и ще насърчи тяхното участие в демократичните процеси. Проектът ще постигне това чрез разработване  на мрежа за сътрудничество между партньорите. В продължение на 24 месеца жени на възраст 18-29 години ще преминат през серия от обучения и инициативи . А след това ще участват в обменни групи за изграждане на партньорски мрежи за  подкрепа. Този модел за сътрудничество е в контекста на Младежката стратегия на ЕС 2019-2027. Реализира се чрез комплексния подход на приоритетите „Engage-Connect-Empower“. Проектът е финансиран от програма ЕРАЗЪМ+.

Кой ще участва?

Основната целева група са жени на възраст 18-29 години. Те ще подобрят уменията си за разработване и изпълнение на проекти; за лидерство  и водене на публични дебати  относно мерките на политиката на ЕС за младежта за 2019 – 2027 г . След това ще участват в  трансгранични обмени за изграждане на младежки мрежи и партньорства. VIRAGO участничките ще подпомогнат своите връстници да изградят чувство за европейско гражданство и европейските ценности за по-широко гражданско участие. В резултат  над 1600 участници ще се включат в 73 събития  за подкрепа на демократичните процеси в обществото.

Партньори

Партньори са представители от Румъния, България, Естония, Италия , Испания и Турция. Сдружението “Ние можем” (Se poate), Румъния е водещата организация. От България в изпълнението на проектните дейности ще участват Министерството на младежта и спорта и СНЦ “Паралел-Силистра”.

Желаещите млади жени да се включат в проекта могат да заявят своята готовност като ни пишат. Очакваме ви!