Информационен ден и пресконференция

Paralel-SilistraНовини

П О К А Н А
Уважаеми колеги от читалищата и неправителствените организации в Област Силистра,
Уважаеми журналисти,

Имаме удоволствието да ви поканим на информационен ден и пресконференция под надслов „Време да бъдем активни“ от 9,30 часа на 18 март в залата на Център „АРГИ“ – ул. Москва, 8. Организатори са сдруженията “Паралел-Силистра” и “АРГИ”.
По време на събитието ще бъде представен проектът със същото наименование, който подкрепя гражданските организации (читалища, настоятелства, НПО) да организират кампании за защита правата на човека и неодобрение на публични изказвания, използващи омраза или агресия. Най- активните от вас ще могат да се включат в двудневен тренинг „Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискриминация“, който ще се проведе в средата на месец април.
Освен това ще бъдат представени и програми, финансиращи дейности на гражданските организации, към които могат да се включат и читалища. Съвместно ще обсъдим идейни проекти, с които да кандидатствате за финансиране.
В края г-жа Цветана Игнатова, Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра ще представи и разясни инструкции за приключване на финансовата година.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

9,30 часа на 18 март в залата на Център „АРГИ“ – ул. Москва, 8.