Доброволчество, работа и учене, финансирани по програма Еразъм+.

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

От 08 до 10 октомври нашето сдружение „Паралел Силистра“, приемник на Евродеск – Силистра  ще презентира за ученици, студенти, преподаватели и  местни институции на проекти за доброволчество, работа и учене, финансирани по програма Еразъм+.

Ще помогнем при кандидатстването на всички младежи, които искат да участват в международни тренинги или доброволчество в чужбина.

Ще ви съдействаме да намерите онази възможност или проект, които отговарят най-добре на нуждите ви!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

http://timetomove.eurodesk.eu