ПОКАНА: Европейска младежка кампания “Време за движение”

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

Желаете да пътувате и да опознаете други култури? Планирате да учите в чужбина? Искате да бъдете доброволец? Как да осъществите вашите намерения – отговор ви дава Европейската младежка кампания „Време за движение“.

Всеки ден от 7 до 11 октомври от 14.30 ч. в залата на Областния информационен център СНЦ „Паралел Силистра“ ще презентира проекти за доброволчество, работа и учене, финансирани по програма Еразъм+.

 

Кампанията се организира в партньорство с Областния информационен център в Силистра и е предназначена за ученици, студенти, преподаватели, представители на местната власт и институции.

Информационната седмица стартира на 7 октомври от 14.30 ч 2019 г. с откриване на фотоизложба в залата на Областния информационен център и продължава с презентации за ученици и студенти на 8, 10 и 11 октомври, а за преподаватели и местни институции на 9 октомври.

 

Ще ви помогнем да намерите онази възможност или проект, които отговарят най-добре на нуждите ви!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

http://timetomove.eurodesk.eu