Петдесет консултирани младежи по проект ЕМЕ

Paralel-SilistraНовини

През първите шест месеца на 2019 младите наставници по проект „ЕМЕ: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!“, консултираха повече от 50 младежи и им помогнаха да се ориентират професионално, да развият своите комуникационни и предприемачески умения.

Тези младежки консултанти са шестимата младежи от Ситово, които през октомври 2018 бяха избрани за участие в международен тренинг в град Толедо, Испания. Обучението беше организирано в рамките на проекта „ЕМЕ: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!“, финансиран по програмата Еразъм + ключово действие 2. В него участваха младежи от Литва, Португалия, Полша, Испания и България. В края на пет изтощителни, но и зареждащи учебни дни участниците в обучението представиха своите мнения, оценки и препоръки за адаптиране на общ модел за развитие на умения за намиране на работа сред младите хора.

След приключване на обучението, подготвените наставници консултираха повече от 50 младежи и им помогнаха да подобрят своите комуникационни и предприемачески умения. Те приложиха разработената по проекта методология “Нов начин!” за развиване на меки умения и пригодност за заетост. Този модел беше представен пред местните власти в Силистра през месец май 2019г. и ще бъде включен в политиката за младежта на местно ниво.

Така проектът „ЕМЕ: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!“, който приключва през месец юни, успешно постигна планираните си цели.