Дунав на поколенията

Paralel-SilistraНовини

 

На 31 май от 16 часа в конферентната зала на Художествена галерия – Силистра ще се състои музикално-информационно събитие под надслов „Дунав на поколенията“.Организаторът СНЦ „Паралел – Силистра“, в партньорство с Центъра за музика и изкуства „Мегатон“, ще представи част от успешните модели за опазване и валоризиране на културно-историческото наследство в Дунавския регион, съфинансирани по европейските програми: Danube Transnational Programme, Central Europe Programme и EU regional policy през периода 2007-2020г..

Настоящото събитие е част от проект „МЕМОФИШ.  Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 –2020 г. Проектът цели:

  • Да изследва и представи уникалното културно наследство на рибарите и техните практики за съхраняване на устойчива екосистема в и край река Дунав;
  • Да съхрани това наследство за бъдещите поколения чрез повече мерки в съвместни стратегии за развитие и политики;
  • Да демонстрира, че икономическата полезност може да се съчетае със защита и опазване на дунавското наследство чрез интегрирани туристически продукти.

Г-жа Диана Бебенова – Николова ще презентира 9 от успешните практики в областта на културно-историческите и еко-проекти в Дунавския регион, подредени в 3 панела, между които  малките артисти на „Мегатон“ ще запознаят публиката със своята визия за Дунав и региона.

Покана за участие в събитието е отправена към областни и общински институции като Областна администрация, РУО, Община Силистра, Регионална библиотека, Областния информационен център, Историческия музей, покана имат и местни неправителствени организации, граждани и приятели на културата.

Културата има значение – да я съхраним за следващите поколения тук в Дунавския регион!