Проект „МЕМОФИШ“, еMS ROBG-420 – БРТПП ПРОУЧВА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Paralel-SilistraНовини

Българо-румънската търговско-промишлена палата провежда уникално по рода си начинание, като проучва на място, документира и съхранява в дигитални формати информацията за материалното и нематериалното културно наследство на рибарските общности от българската и румънската страна на поречието на река Дунав. Новата инициатива съчетава научният интерес към непроучената област с идеята за създаване на икономически ползи за региона чрез развитие на нови съвместни туристически маршрути към малко познати места.
Теренното аудиовизуално проучване, възложено на „Арена медиа“, се провежда в пет двойки селища от България и Румъния с традиционни рибарски селища, лодкостоянки, рибни борси и фестивали: Силистра (Татарица) – Кълъраш; Ветрен (Сребърна) – Моштиштея Галаци, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат.
Резултатите от проучването – клипове, видео филми, аудио записи, снимки (включително и от дрон), ще бъдат достъпни в уеб платформа, за да се ползват както от бъдещи изследователи, така и от туристически агенции.
Проучването слага началото на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Партньори на БРТПП в изпълнението му са Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“, а финансираща програма е Интеррег V-A Румъния – България.