5 декември – Ден на доброволчеството

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

От днес 4 декември 2017г. Евродеск – Силистра стартира кампания, посветена на 5 декмеври – Ден на доброволчеството.

Доброволчеството в друга страна е чудесен начин да се запознаете с други култури и да си намерите нови приятели, като в същото време помагате на хора и усвоявате нови умения, които могат да ви бъдат полезни по-късно.

Тази брошура ви разказва за за Европейската доброволческа служба и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ.

Допълнителна информация на: http://europa.eu/youth/volunteering_bg

Брошурата, посветена на доброволчеството можете да прочетете тук

Евродеск точката в Силистра предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика http://paralel- silistra.net/blog/category/eurodesk/. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора http://europa.eu/youth/Eu_bg .

Заповядайте в офиса на СНЦ “Паралел-Силистра”, където ще можете да получите напълно безплатно информация по въпроси за България и Европа – програми, доброволчество, образование, университети, колежи, неправителствени организации, начин на живот, работа и т.н. Посетете нашата уеб страница www.paralel-silistra.net или се свържете с нас във Фейсбук!