Евродеск – Силистра вече е на картата на Европейската кампания Time to Move/ Време за движение

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

През октомври ние ще сме част от ежегодната кампания Time to Move/ Време за движение.

Това е поредица от събития за млади хора, организирани от информационните експерти на Eurodesk във всички държави-членки на ЕС. Тези дейности ще запознаят младежите с многобройните възможности, чрез които може да се пътува в чужбина, да се участва в международен проект или да се придобие професионален опит, необходим за бъдещата кариера.

Искате ли да участвате? Останете с нас, за да получите повече информация за събитията в Силистра или ни намерeте на картата на кампанията на: http://timetomove.eurodesk.eu.