Какво е социален бизнес

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

“Какво е социален бизнес и как можем да работим за него?” – научиха трима представители на СНЦ “Паралел-Силистра”: Айсун, Ива и Боян. Те участваха в международно обучение на Фондация “Добро развитие” от Шедълце, Полша, която работи за насърчаване на устойчивото развитие и отговорния бизнес. Това участие е част от проекта “Social Business for Inclusion” / “Социален бизнес за включване”, No : 2017-1-PL01-KA105-036539, финансиран по програма Еразъм+.

Обучението в Торун, Полша събра повече от 20 млади хора, които  дискутираха въпроси, свързани със социалната икономика, и възможностите за използване на механизмите за постигане на социални цели, включително подкрепа на изключените и неравнопоставените групи.

В момента социалната икономика почти липсва в неформалното образование. Много е важно тази ситуация да се промени и да се ангажират активно групите в неравностойно положение да допринесат за развитието на местната общност.

За повече информация посетете www.paralel-silistra.net, секция Текущи проекти.