Нашият нов проект за обучение по предприемачество

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

project posterЩастливи сме да обявим старта на новия ни проект “Предприемачество за мобилност на младите хора”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г.

Проектът третира пригодността на младежите за трудовия пазар, както и тяхната подготвеност за трудова мобилност в трансграничния регион Силистра – Русе – Калараш. Водещият партньор по проекта е Камарата на индустрията и селското стопанство в Кълъраш, а останалите са: Професионалната гимназия по икономика “Атанас Буров” в Силистра, Икономическият колеж в Кълъраш и Асоциация “Партньори 2000”.

Проектът разработва и прилага съвместна българо-румънска образователна схема за образование по предприемачество без граници. Използвайки подхода за сътрудничество в образованието, проектът насърчава и подкрепя учители от двете средни училища по икономика в Силистра и Кълъраш да разработят съвместно 3 програми: “Предприятие без граници”, “Зелено предприемачество”, “Чуждоезикови курсове по български и румънски”. След това през учебната година 2017-2018 проектът пилотно прилага съвместната програма сред 800 ученици от тези две училища, подкрепени от местните и бизнес общности. Проектът инвестира и в интернет платформа за управление на обучението и я рекламира не само сред ученици от икономическите техникуми в региона, но и сред студенти. Той изгражда и мрежа за сътрудничество между училищните общности, местните власти и бизнеса, така че съвместната образователна схема да бъде широко приложена.

Така 3500 души, главно млади хора, ще имат достъп до 10 съвместни инициативи за заетост, допринасящи за интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта сред младите хора и мобилността на работната сила.

От СНЦ “Паралел-Силистра” пожелаваме успех на проекта!