Услуги

Публични събития


  • Connector.

    Публични събития

    Организация на Публични събития


Организираме публични събития на регионално и национално ниво за насърчаване на междукултурната толерантност и интеркултурен диалог.

На 31 май 2019 в Силистра проведохме иновативното музикално-информационно събитие „Дунав на поколенията”, в партньорство с младите артисти от Центъра за музика и изкуства „Мегатон“ и El Force. Инициативата е част от проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България, и цели да насърчи участниците да споделят своите препоръки към регионалната власт за по-добро управление на културно-историческото наследство. Получихме повече от 50 предложения от публиката.

Галерия