ПРОЕКТ

Застъпническа кампания “Чист Дунав”


  • Connector.

    2014


СНЦ “Паралел – Силистра” стана партньор на СНЦ “ Дунавски клуб – Силистра” и се включи в тяхната застъпническа кампания за опазване чистота на водите на река Дунав и крайбрежните пространства по проект,
финансиран по Швейцарската програма .