Време да бъдем активни!

Paralel-SilistraNews

СНЦ “Паралел-Силистра”, като част от международната мрежа ‘No Hate Speech Network’ https://www.facebook.com/paralelsilistra.net/, стартира нов проект „Време да бъдем активни“ . Дейностите … Read More