Време да бъдем активни!

Paralel-SilistraNews

СНЦ “Паралел-Силистра” стартира нов проект „BeActive/ Активни“, финансиран от програма Еразъм+. Дейностите ще се изпълняват в продължение на 18 месеца … Read More