Posted on авг 13, 2014

Повече от двеста деца и петдесет родители от различни етнически групи са взели участие в интерактивните занимания по правата на детето, реализирани в рамките на проект „Различни деца с еднакви права“, стартирал през септември 2013 и изпълняван от СНЦ “Паралел-Силистра”.

Планираните дейности са получили финансиране от 17 000 евро от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстранство.

Проектът реализира идеята, че преподаването на правата на детето като част от гражданското образование, трябва да се извършва в мултиетнически класове, а не в моноетнически. Единствено в мултиетнически групи децата могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да изградят толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните.

Воден от тази идея, проектният екип организира шест съвместни занимания за деца от български, ромски и турски произход. В тази мултиетническа обстановка участниците дискутираха теми, свързани с прояви на дискриминация, незачитане правата на малцинствата и правото на избор. Благодарение на проекта двеста деца от училищата в селата Алеково, Община Алфатар и Искра, община Ситово и техните връстници от ОУ “Отец Паисий” и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Силистра се научиха как да бъдат толерантни едни към други. Тези знания и умения те затвърдиха и по време на общо сто занимания в четирите училища.

Проектът „Различни деца с еднакви права“ ще продължи през месец септември с информационни дни сред учителите в област Силистра.