Posted on мар 19, 2014

Четиридесет деца от различни етнически групи от село Алеково, Община Алфатар и училище “СВ. Св. Кирил и Методий”, Силистра  заедно ще участват в интерактивно обучение по правата на детето на 22 март 2014. Събитието е посветено на Европейската седмица за борба с расизма и демокрацията, която се провежда ежегодно между 15 и 23 март. 

 Проявата е част от проекта „Различни деца с еднакви права“, стартирал през септември 2013 и изпълняван от местната неправителствана организация “Паралел-Силистра”. Планираните дейности са получили финансиране от 17 000 евро  от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстранство.

Проектът реализира идеята, че преподаването на правата на детето-част от гражданското образование, трябва да се извършва в мултиетнически класове/ общностите, а не в моноетнически такива. Единствено в мултиетнически групи децата могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да развият толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните.

Следвайки тази идея, проектът „Различни деца с еднакви права“ има за цел да реализира образователен модел за преподаване на толерантност, анти-расизъм и анти-дискриминационно поведение в смесени етнически групи. За тази цел децата от моно етнически училища заедно ще участват в планираните тренинги. Доцент доктор Даниела Тасевска от ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ разработи специализирана методика за обучение по правата на човека в достъпна интерактивна форма. През месец ноември 2013 по нея бяха обучени 18 преподаватели от  училищата в селата Алеково, Община Алфатар и Искра, община Ситово, както и от основни  учлища в Силистра.

Интерактивното обучение в смесени етнически групи ще се проведе на 22  март 2014 от 10 часа в конферентната зала на училище “Александър – линк” на ул. Добруджа 41, етаж 3, Силистра.  Участващите деца ще дискутират правата на детето, свързани с равенството, достъпа до образование, свобода на изразяване и избор. Родителите на децата също са поканени да се включат в проявата.

Повече снимки можете да разгледате в секция ГАЛЕРИЯ.