Posted on дек 22, 2013

Петдесет деца от различни етнически групи заедно наблюдаваха и участваха в представлението “Коледата невъзможна” на Силистренския куклен театър на 21 декември 2013. В началото на зимната ваканция най-малките ученици от училищата в селата Алеково, Община Алфатар и Искра, община Ситово съвместно със свои връстници от Силистра въодушевено аплодираха героите от приказката и дискутираха какво е “приятел” и как да бъдем добри един към друг.

Проявата е част от проекта „Различни деца с еднакви права“, стартирал през септември 2013 и изпълняван от местната неправителствана организация “Паралел-Силистра”. Планираните дейности са получили финансиране от 17 000 евро от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстранство.

Проектът реализира идеята, че преподаването на правата на детето-част от гражданското образование, трябва да се извършва в мултиетнически класове/общностите, а не в моноетнически такива. Единствено в мултиетнически групи децата могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да развият толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните. Следвайки тази идея, проектът „Различни деца с еднакви права“ има за цел да реализира образователен модел за преподаване на толерантност, анти-расизъм и анти-дискриминационно поведение в смесени етнически групи. За тази цел децата от моно етнически училища заедно ще участват в планираните тренинги.

Доцент доктор Даниела Тасевска от ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ разработи специализирана методика за обучение по правата на човека в достъпна интерактивна форма. През месец ноември 2013 по нея бяха обучени 18 преподаватели от училищата в селата Алеково, Община Алфатар и Искра, община Ситово, както и от основни учлища в Силистра.

В началото на 2014 проектът планира да ангажира децата и техните родителите в съвместни образователни дейности, които да подобрят комуникацията между етническите групи в Силистренска област.