Posted by on окт 6, 2013 in Uncategorized |

Първата работна среща по проект “Различни деца с еднакви права“ се проведе на 5 октомври от 10.00 часа в конферентната зала на училище “Александър – Линк” , ул. Добруджа 41 вх.А, етаж 3, Силистра. В нея участваха 11 преподаватели от целевите училища и представители на неправителствени организации.

 Координаторът Диана Бебенова-Николова представи целите на проекта, както и планираните дейности и резултати. Преподавателите дискутираха темите, касаещи правата на детето и избраха десет от тях, по които биха искали да работят.

Read More