DSC_0002В проекта участват 200 деца от четири училища в област Силистра. В две от тях  ОУ “Отец Паисий” и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Силистра учениците са предимно от българската общност.  В другите две НУ ”Отец Паисий” в с.Алеково, община Алфатар и ОУ ”Стефан Караджа” с. Искра, община Ситово те са от турската и ромска етнически групи.

Независимо, че съществува законодателство, насърчаващо десегрегацията в образователната система и спазването на правата на детето, тези деца израстват разделени и изолирани от “другостта”. Живеейки в моноетнически общности, те формират възприятията си относно другостта и толерантността към другите етноси под влияние предимно на семейните стереотипи. Подобна среда реално не възпитава в уважение и прилагане на правата на детето, дори и ако такова обучение  е ефективно включено в учебната програма.