DSC_0111

Правата на детето и в частност правото на защита от дискриминация бе темата на шестия пилотен урок по проекта „Различни деца с еднакви права“, проведен в началото на юни. В него участваха над 30 ученици от прогимназиален етап.

„Какво означава моето име?“, „Как ме представя пред другите?“, „Има ли специално отношение към моите роднини?“ бяха част от въпросите, на които отговаряйки децата от двата етноса – български и турски, осъзнаха правото си на име. Последвалата дискусия за значението на имената, откриването на прилики и разлики допринесе за бързото разчупване на бариерата между непознати, подсили любопитството към различния и желанието да го опознаят. Така още в началото на срещата се реализира една от основните цели на проекта, а именно в мултиетнически групи децата да могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да развият толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните.

Образователен театър „Представяне на правата на детето в Европейския парламент“ бе втората дейност от пилотния урок. Учениците бяха поканени да представят пред депутатите от Европейския парламент своето разбиране за правата си, като изберат три от Правата на детето, които считат за най-важни. Регламентът забраняваше използването на думи – правата трябва да бъдат изиграни. След представянето на всички скечове, групите обясниха своето решение за драматизация на правото. Специално внимание се обърна на факта, че много голяма част от правата бяха представени в тяхното нарушаване, а не в тяхното спазване. Дейността завърши с „Писмо до парламента“, в което учениците аргументираха защо е важно да се защитят избраните от тях права на децата.

Още снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.