pic4

На 10 май 2014 се проведе Четвърти пилотен урок деца от различни етнически групи. Събитието беше посветено на правото на детето за защита от небрежно отношение и дискриминация и правото за пълноценен живот за умствено и духовно развитие.

Четвъртият пилотен урок по проекта стартира с посещение на театралната постановка “Лакомият змей” на Силистренския куклен театър. Пиесата третира темата за необходимостта от здравословен начин на живот за децата. Местните артисти инициираха дискусия със зрителите относно информирания избор на храна и здравословни занимания за учениците. Участниците бяха поканени сами да представят на сцената случки от ежедневието и да коментират поведението си от гледна точка на правата на детето.

Използването на приказки за преподаване на правата на детето като методика е разработено от доц. Даниела Тасевска, автор на Учебното помагало “Образование за равни права”, част от дейностите по проекта. Във въвеждащата част чрез беседа преподавателят припомня на децата посланията на театралната постановка. Той насърчава учениците да дискутират емоционалните си преживявания. След това като използва визуални материали от различни приказки, приложени към описателната част, подканя децата да дадат и обяснят други “приказни” примери на нарушаване или прилагане правата на детето. Тази втора дейност в класната стая има за цел допълнително да развие умения за разпознаване на проявлението на правата на детето, както и случаи на тяхното нарушаване.

Още снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.